Internet

Serveis de comunicacions electròniques

Benvolguts conciutadans/nes:

L’Ajuntament de Vilanova de Prades s’ha proposat iniciar una actuació contundent i decidida per tal de millorar la nostra qualitat de vida, entre d’altres, facilitant l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació amb les qualitats necessàries i a preus assequibles.

Per aquests motius l’Ajuntament s’ha donat d’alta com a entitat operadora per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques. Actualment estem en disposició d’oferir accés a Internet amb una ample de banda mínim assegurat de 3 Mb, molt superior al que actualment ens ofereixen les operadores implantades al municipi. 

El que ofereix l’Ajuntament, que serà operatiu a partir del dia 1 de juliol, és:

- Connexió a Internet amb un ample de banda de 3 Mb. La connexió inclou la instal•lació d’antena i roseta acollada.
- Telefonia: 300 minuts mensuals, com a tarifa plana, de trucades a telèfons fixes nacionals.. S’inclou router voip gateway.

El preu d’aquest servei és de 36 € més IVA. I sense cap cost d’instal•lació.

En conseqüència, s’incrementa notablement la qualitat del servei d’Internet a la població, reduint considerablement el cost.

La instal•lació d’altres elements auxiliars, com poden ser routers wifi, swith i similars, aniran a càrrec dels usuaris. 

Tenint en compte que es tracta d’un servei municipal, no s’exigeix als usuaris cap període mínim de permanència. Les baixes s’efectuaran mitjançant comunicació a l’Ajuntament.

Si esteu interessats en contractar aquest servei podeu passar per aquest Ajuntament en horari d’oficina o ve trucar al telèfon 977869056 per sol•licitar informació. 

Us animem a participar d’aquest projecte

Artur Miró Palau
Alcalde de Vilanova de Prades

Vilanova de Prades, juny de 2012