Agència Catalana de l’Aigua i Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

14/06/2024 Subvencions

Agència Catalana de l’Aigua i Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Concessió de subvenció per a actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya (ACC/2664/2023 REF. BDNS 706738).

L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció per Reparació del dipòsit de 800 m3 d’abastament d’aigua potable, així com la digitalització del sistema de gestió a través de la instal·lació de comptadors d'abonat amb telelectura i la finalització del sistema de telecontrol, per import de 89.263,47 euros