Noticies

14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvenció per a actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya (ACC/2664/2023 REF. BDNS 706738). L’Agència Catalana de l’Aigua ha...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució ACC/2165/2023, de 13 de juny, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01)...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció, per a la Redacció...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants (CLT525) El Departament de Cultura ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció, per a la Programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter...
12/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions a projectes per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants, del procediment convocat mitjançant la Resolució PRE/2582/2023, de 7 de juliol (DOGC núm. 8959, de 17.7.2023) El Departament de la Presidència...
12/06/2024 Subvencions
Concessió dels ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de...
12/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades en concepte d’interessos de préstecs, amb següent detall: Interessos préstec CaixaBank, per import de 1.761,90 euros. Interessos préstec Caixa Enginyers, per import de 3.946,80 euros.
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Transició energètica i acció climàtica, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Adquisició vehicle elèctric PAESC, per import de 38.693,38 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals...
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Prevenció d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus 2023 per l’execució de l’actuació Obertura i manteniment de franja lateral d’un camí per prevenció incendis forestals, per import de 19.101,83 euros. Aquesta...
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Plagues urbanes i gestió animal domèstics, per import de 3.968,42 euros. Aquesta actuació es destina a...

Pàgines