Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

14/06/2024 Subvencions

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Concessió de subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució ACC/2165/2023, de 13 de juny, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2023.

El departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural, direcció general de polítiques ambientals i medi natural, ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció, Instal·lació de rampa antiofegament per a la fauna salvatge, per import de 11.065,56 euros.