Concedir la subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023

11/08/2023 Subvencions

Concedir la subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades en concepte Activitats culturals 2023, per import de 16.749,65 euros.