Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per la control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

05/07/2023 Subvencions

Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per la control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades en concepte aigua 2023, per import de 9.921,75 euros.