Concessió de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

10/10/2023 Subvencions

Concessió de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Plagues urbanes i gestió animal domèstics, per import de 3.968,42 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.