Contractació temporal operari de serveis

20/07/2023 Actualitat

Contractació temporal operari de serveis

Aquesta contractació es requereix de forma urgent, ja que en altre cas, el municipi té una important mancança d’assistència de manteniment, amb els perjudicis i riscos que això comporta. Per això, s’ha de procedir a iniciar el procediment per al reforç temporal de les tasques de l’operari de servi i a la contractació urgent de personal per desenvolupar les tasques de manteniment bàsiques del municipi.

PODEU CONSULTAR EL DECRET DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL OPERARI DE SERVEIS FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FENT CLIC AQUÍ