Noticies

29/04/2024 Actualitat
Per Decret d’Alcaldia s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu...
20/07/2023 Actualitat
Aquesta contractació es requereix de forma urgent, ja que en altre cas, el municipi té una important mancança d’assistència de manteniment, amb els perjudicis i riscos que això comporta. Per això, s’ha de procedir a iniciar el procediment per al reforç temporal de les tasques de l’operari de servi...
01/02/2023 Actualitat
Es comunica que s'ha publicat l’anunci del Plec de clàusules per a la concessió de domini públic d’utilització i explotació del Bar i Restaurant del Local Social d’aquesta població de Vilanova de Prades, i que es pot consutar AQUÍ . La concessió consisteix en: Vigilància i manteniment del local...
18/01/2023 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA...
15/12/2022 Actualitat
Fira de la tòfona de Vilanova de Prades 21 i 22 de gener de 2023 Formulari per a realitzar la inscripció a la fira.
27/07/2022 Actualitat
Vilanova de Prades viurà la seva Festa Major del 5 al 7 d'agost PODEU DESCARREGAR-VOS EL PROGRAMA SENCER FENT CLIC AQUÍ
27/07/2022 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA...
10/05/2022 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu...
05/10/2021 Actualitat
Obertes les inscripcions per a paradistes i marxants artesans al 35è Mercat de la Castanya de Vilanova de Prades. El diumenge 31 d'octubre se celebrarà el 35è Mercat de la Castanya. Fes la teva inscripció aquí Important : Totes les parades hauran d'adjuntar en un mateix correu electrònic el...

Pàgines