Convocatòria i bases pel procés selectiu per a la selecció i constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí, vigilant piscina

29/04/2024 Actualitat

Convocatòria i bases pel procés selectiu per a la selecció i constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí, vigilant piscina

Per Decret d’Alcaldia s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu concurs, per poder cobrir eventuals necessitats de personal d'aquest grup

PODEU CONSULTAR EL DECRET DE CONVOCATÒRIA I LES BASES FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FENT CLIC AQUÍ