Subvenció de la Diputació de Tarragona

21/02/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, per import de 20.108,92 euros, en concepte de PAM, despeses corrents, anualitat 2023.