Subvenció de la Diputació de Tarragona d’interessos de préstecs, exercici 2023

12/01/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona d’interessos de préstecs, exercici 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades en concepte d’interessos de préstecs, amb següent detall:

  • Interessos préstec CaixaBank, per import de 1.761,90 euros.
  • Interessos préstec Caixa Enginyers, per import de 3.946,80 euros.