Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

02/06/2023 Subvencions

Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

L’agència Catalana de l’Aigua, ha concedit una subvenció per import de 15.000,00 euros, en concepte Implantació de sistemes de control efectiu dels cabals subministrament en alta.