Noticies

16/12/2022 Subvencions
Concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
10/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: • Línia 2 – PAESC, per import de 9.046,81 euros. • Línia 4 – Residus, per import de 2.040,00 euros.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció amb el següent concepte: • PUBILLA 2022 i recuperem l’activitat, per import de 13.436,14 euros.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: • Línia 1 – 1.2 Piscines, per import de 7.264,79 euros. • Línia 2 – Protecció salut pública, per import de 7.504,11 euros.
19/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 8.573 euros.
30/06/2022 Subvencions
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció per a la prevenció d’incendis forestals, per import de12.972,09 euros.
19/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per l’actuació “Connexió clavegueram C/ Sant Salvador a la futura EDAR”, per import de 16.000 euros.
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció: * Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.
30/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines, per import de 6.781,68 euros. Línia 2 – Protecció salut pública, per import de 5.357,36 euros.
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 3 – Biomassa, per import de 26.726,53 euros. Línia 2 – PAESC, per import de 12.593,71 euros.

Pàgines