Noticies

01/07/2024 Actualitat
Contractació d’un operari de reforç a l’operari de serveis per un termini de 3 mesos. Trobareu tota la informació fent CLIC AQUÍ
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvenció per a actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya (ACC/2664/2023 REF. BDNS 706738). L’Agència Catalana de l’Aigua ha...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució ACC/2165/2023, de 13 de juny, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01)...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció, per a la Redacció...
14/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants (CLT525) El Departament de Cultura ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció, per a la Programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter...
12/06/2024 Subvencions
Concessió de subvencions a projectes per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants, del procediment convocat mitjançant la Resolució PRE/2582/2023, de 7 de juliol (DOGC núm. 8959, de 17.7.2023) El Departament de la Presidència...
12/06/2024 Subvencions
Concessió dels ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de...
11/06/2024 Actualitat
Es comunica que s’ha aprovat el plec de clàusules administratives que regularan la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic per a la utilització i explotació del local social d’aquesta població, i que es poden consultar AQUÍ La concessió consisteix en: Vigilància i manteniment...
23/05/2024 Actualitat
Vilanova de Prades organitza el primer concurs de fotografia. PODEU CONSULTAR-NE LES BASES FENT CLIC AQUÏ
29/04/2024 Actualitat
Per Decret d’Alcaldia s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu...

Pàgines