Noticies

10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la ínia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació Alimentació elèctrica suport sistema d’abastament, per import de 21.642,32 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·...
05/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent conceptes: • Línia 2 – socorrisme piscines, per import de 8.443,00 euros. • Línia 3 – socorrisme desfibril·ladors municipals, per import de 794,93 euros.
02/06/2023 Subvencions
El servei català de trànsit, ha concedit una subvenció per import de 53.750,09 euros, en concepte per al Desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.
02/06/2023 Subvencions
L’agència Catalana de l’Aigua, ha concedit una subvenció per import de 15.000,00 euros, en concepte Implantació de sistemes de control efectiu dels cabals subministrament en alta.
30/05/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per a l’actuació “Arranjament pistes poliesportives”, per import de 21.628,02 euros.
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12.104,53 euros.
21/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, per import de 20.108,92 euros, en concepte de PAM, despeses corrents, anualitat 2023.
28/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció en concepte: C I) Adquisició d’un servidor enrackat per import de 2.265,49 euros.

Pàgines