Noticies

12/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades en concepte d’interessos de préstecs, amb següent detall: Interessos préstec CaixaBank, per import de 1.761,90 euros. Interessos préstec Caixa Enginyers, per import de 3.946,80 euros.
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Transició energètica i acció climàtica, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Adquisició vehicle elèctric PAESC, per import de 38.693,38 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals...
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Prevenció d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus 2023 per l’execució de l’actuació Obertura i manteniment de franja lateral d’un camí per prevenció incendis forestals, per import de 19.101,83 euros. Aquesta...
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Plagues urbanes i gestió animal domèstics, per import de 3.968,42 euros. Aquesta actuació es destina a...
10/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la ínia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació Alimentació elèctrica suport sistema d’abastament, per import de 21.642,32 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·...
20/07/2023 Actualitat
Aquesta contractació es requereix de forma urgent, ja que en altre cas, el municipi té una important mancança d’assistència de manteniment, amb els perjudicis i riscos que això comporta. Per això, s’ha de procedir a iniciar el procediment per al reforç temporal de les tasques de l’operari de servi...
05/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent conceptes: • Línia 2 – socorrisme piscines, per import de 8.443,00 euros. • Línia 3 – socorrisme desfibril·ladors municipals, per import de 794,93 euros.
02/06/2023 Subvencions
El servei català de trànsit, ha concedit una subvenció per import de 53.750,09 euros, en concepte per al Desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.

Pàgines