Noticies

19/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per l’actuació “Connexió clavegueram C/ Sant Salvador a la futura EDAR”, per import de 16.000 euros.
10/05/2022 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu...
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció: * Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.
30/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines, per import de 6.781,68 euros. Línia 2 – Protecció salut pública, per import de 5.357,36 euros.
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 3 – Biomassa, per import de 26.726,53 euros. Línia 2 – PAESC, per import de 12.593,71 euros.
15/11/2021
Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció per import de 370.000 euros en concepte al projecte anomenat Arranjament i...
12/11/2021
Prosseguint el pla d’arranjament o restauració i millora de llocs, edificis característics, monuments i espais annexos iniciat per aquesta corporació fa uns anys, amb mitjans propis i/o acollint-se a les ajudes programades per les diverses administracions, l’Ajuntament de Vilanova de Prades proposa...
27/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Neteja dels carrers del municipi, per import de 4.046,04 euros.
15/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Vilanova de Prades, recuperem l’activitat, per import de 6.825,00 euros.

Pàgines