Noticies

30/05/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per a l’actuació “Arranjament pistes poliesportives”, per import de 21.628,02 euros.
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12.104,53 euros.
21/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, per import de 20.108,92 euros, en concepte de PAM, despeses corrents, anualitat 2023.
18/01/2023 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA...
28/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció en concepte: C I) Adquisició d’un servidor enrackat per import de 2.265,49 euros.
16/12/2022 Subvencions
Concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
15/12/2022 Actualitat
Fira de la tòfona de Vilanova de Prades 21 i 22 de gener de 2023 Formulari per a realitzar la inscripció a la fira.
10/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: • Línia 2 – PAESC, per import de 9.046,81 euros. • Línia 4 – Residus, per import de 2.040,00 euros.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció amb el següent concepte: • PUBILLA 2022 i recuperem l’activitat, per import de 13.436,14 euros.

Pàgines